Forum

Work Permit มีกี่ปร...
 
Notifications
Clear all
Work Permit มีกี่ประเภท
Work Permit มีกี่ประเภท
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

Work Permit มีกี่ประเภท ... ใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐออกให้แก่คนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในประเทศไทยที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้

 

 

 

 

ร่วมหาคำตอบ Work Permit คืออะไร, การยื่นขอ Work Permit, ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, รับทำ Work Permit ราคา หรือ รับยื่น Work Permit ได้จากสาระความรู้ ที่นี่ไปพร้อมกัน

 

 

 

 

วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่นี้

 

 

 

 

Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ Visa อื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้

 

 

 

 

ติดตามเกร็ดความรู้อื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง,

 

 

ข้อยกเว้นเกี่ยวกับความจำเป็นในการได้รับใบอนุญาตทำงาน, ขอใบอนุญาตทำงานขอเวิร์คเพอร์มิท และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...

 

 

 

 

ป้ายกำกับ : รับจ้างทำ Work Permit, บริษัทรับทำ Work Permit, รับทำ Work Permit

Location

Occupation

ทำ work permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: